Varmgrått kök - System 10 Bistro

  • System 10 är baserat på smala distanser. 10 millimeter närmare bestämt! Det är genom att fokusera på just utrymmet mellan luckorna vi skapar genomgående linjer och geometrier i hela rummet. När vi arbetar med mellanrummen som ramar upplever vi helheten. 

     

    System 10 gör det enkelt att laborera med material, färger och rumslighet. Möjligheten finns, att ytor som tidigare bara uppfattats som mellanrum plötsligt förvandlas till rum.

  • System 10 - Bistro